Tel:(066) 081-815-0766

ที่ปรึกษาจากมูนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยตรวจเยี่ยมแปลงในโครงการ

Posted : 29 พฤษภาคม 2567
Share

วันนี้ ที่ปรึกษาจากมูนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย     ตรวจเยี่ยมแปลงในโครงการของ Kingdom Organic Network และให้คำแนะนำ และการฝึกอบรมแก่เกษตรกร  ในการทำฟาร์ม ตามมาตรฐาน Organic USDA  โดยโครงการได้รับการสนับสนุน จาก ITAP สวทช.  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
สินค้าผัก-ผลไม้ เกษตรอินทรีย์
แหล่งปลูกและเกษตรกรของเรา
Gallery
 
 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
News&Event
ติดต่อซื้อราคาส่ง/Export
นำเสนอสินค้า
เรื่องน่ารู้ Organic
TEL:081-815-0766